Hoàng Lịch Sư

Huang Li Shi (2020)

Hoàng Lịch Sư Cải biên từ tiểu thuyết của Tấn Giang. Tên gốc là Bất Khoa Học Duy Vật Chủ Nghĩa Bí Mật Đương Án (Hồ Sơ Bí Mật Chủ Nghĩa Duy Vật Không Khoa Học) Vì vài vấn đề khi chuyển thể thành hoạt hình donghua nên mới đổi tên lại thành Lịch Sư. Thanh niên Tiêu Nam Chúc...Xem thêm

Đổi Server 1
Đổi Server 2
Đổi Server 3

Danh sách tập phim

Bình luận