Mộ Vương Chi Vương Phần 4

Tomb Of King Wang 4: U Đô Chiến (2019)

Tiếp tục hành trình công phá Cửu Tỏa Liên Hoàn đại mộ. Phần 4 sẽ là cuộc tiến công U Đô Địa Phủ đại mộ nơi Mạc Bắc tái ngoại, đoạt lại Phá Mộ lệnh bị mất, lấy được U Đô Phá Mộ lệnh. Tranh đấu giữa Công Thủ Mộ phái lúc này lại xuất hiện một thế lực mới...Xem thêm

Đổi Server 1
Đổi Server 2
Đổi Server 3

Danh sách tập phim

Bình luận