Thân Ái Chí Ái (Mật Thất Vây Cá Lội)

Cá Mực Hầm Mật Phần 2 (2020)

Bộ phim này chuyển thể từ tiểu thuyết Mật Thất Vây Cá Lội của Mặc Bảo Phi Bảo, là phần 2 của Thân Ái Nhiệt Ái, đoàn đội chuyên quay phim thần tượng, các bộ đều có khả năng bạo. Bộ phim này nói về Ngô Bạch DT và Ngải Tình Apple Dog, từ sự dìu dắt và cạnh tranh của hai người dẫn đến nảy sinh sự hấp dẫn lẫn nhau.

Background
Chọn Sv Dự Phòng:
VG 1
VG 2
VG 3
Tắt Đèn
Phóng to
Bình Luận
X