One Punch Man: Road to Hero OVA

One Punch Man OVA | One Punch-Man OVA | One-Punch Man OVA (2015)

Giới thiệu về con đường của thanh niên trẻ trâu trở thành Anh hùng :v

Background
Chọn Sv Dự Phòng:
VG 1
VG 2
VG 3
Tắt Đèn
Phóng to
Bình Luận
X