Vũ Canh Kỷ Phần 3

Nghịch Thiên Chi Quyết 3 (2019)

Vũ Canh Kì xoay quanh nhân vật Vũ Canh con trai của Trụ Vương và Đát Kỷ, Trụ Vương nghịch "Thiên", trái mệnh Thần tộc, Thần tộc ủng hộ Vũ Vương phạt Trụ. Trụ Vương chết trên sa trường ngoài thành Triều Ca, Đát Kỷ ôm hài tử tự tận nơi lầu cao Trích Tinh, thiếu niên Vũ Canh sống lại trong...Xem thêm

Đổi Server 1
Đổi Server 2
Đổi Server 3

Danh sách tập phim

Bình luận